Akkreditáció

Akkreditációs felhívás

Kedves Kollégák!

Az alábbiakban szeretném felkínálni számotokra a bármely más módszerrel kompatibilis, várva várt 30 órás MATANDA akkreditált tanfolyamot, a matematikatanítás megkönnyítésére.

Célcsoport:

Óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, matematika tanárszakot végzett, általános- és középiskolai tanárok.

A továbbképzési program címe:

„Felkészítés MATANDA korongos abakusszal a kompetencia-alapú matematikatanítás és problémamegoldó gondolkodás megalapozására, fejlesztésére” Engedélyszáma: 477/93/49/2014

A továbbképzés célja:

  • Ismerjék meg a pedagógusok a MATANDA eszközcsaládot, a hozzá kapcsolódó eszközhasználatot és módszert, tapasztalják meg annak előnyeit, motiváló erejét.

  • A továbbképzés készítse fel a pedagógusokat arra, hogy bármilyen matematikatanítási módszer, alapozó időszakának tananyagaihoz integrálni tudják a MATANDA-t.

  • Rávilágítani, hogy a matematika szerethető és érdekes tantárgy, amelyet külső képek létrehozásával és azok belső képekké alakításával, analógiák láttatásával érhetünk el.

  • A pedagógusok tanulják meg az egyszerű, de hatékony fogásokat, amelyekkel fejleszthetik a gyermekek képességeit, tudását más-más munkaformában.

  • Szerezzenek tapasztalatot a MATANDA nyújtotta differenciálási lehetőségek keresésében, ezáltal találjanak módot minden gyermek önmagához képest történő fejlesztéséhez.

  • Tapasztalják meg a tevékenység közbeni ismeretszerzés hatékonyságát, a feladatok vizuális megjelenítését, a rendszerből kiemelést, a rendszerbe helyezést.

  • Ismerkedjenek meg, a vak-, vagy gyengén látó gyermekek integrált tanításának módszereivel, a képességzavaros, esetleg más hátrányokkal küzdő tanulók fejlesztési lehetőségeivel.

  • Szerezzenek tapasztalatot a tehetséggondozás új formáinak bevezetésében, a tanulók problémamegoldó gondolkodásának fejlesztésében.

  • Tudják felzárkóztatni a diszkalkuliás, vagy súlyosan hiányos ismeretekkel rendelkező tanulókat, akár szakiskolásokat a kimaradt ismeretek pótlásával.