A MATANDA módszer és eszköz

Matanda korongos abakusz

A MATANDA korongos abakusz, az alapozó időszak nélkülözhetetlen eszköze, amelynek segítségével a matematika alapjait a gyermekekhez közel álló módon tudjuk megtanítani, vízuális emlékképek létrehozásával.

A matematika csaknem minden témakörében eredményesen alkalmazható, így pl.: változtatós játékok, számelmélet: (bontás, pótlás, számszomszédok, kerekítés stb.) halmazelmélet, a négy alapművelet, a maradékos osztás, sorozatok a szöveges feladatok, a nyitott mondatok, a negatív számokkal végzett műveletek, grafikonok, helyi értékben való műveletvégzés, mértékváltás, mértékegységek összeadása, kivonása, de a terület, kerület, tükrözés stb. tanításánál is sikeresen alkalmazhatjuk.

A feladatokat képpé alakítjuk segítségével, ill. róla kiforgatásokat olvasnak le számtannyelven és jegyeznek le számfeladattal. Így végezhetik el azok ellenőrzéseit is. A feladatmegoldásban csaknem minden érzékszerv részt vesz. Ez a rögzítés és felidézés alapja, a siker titka.