Pedagógia Értékelési Konferencia, Szeged 2008.

A MATANDA korongos abakusz szerepe a matematikai képességfejlesztésben

Csordásné Anda Éva

Kutatási eredmények és közvetlen tapasztalatok bizonyítják, hogy az iskolába lépő gyermekek, nagyon eltérő képességekkel és fejlettségi szinttel rendelkeznek.

Megfogalmazódott, hogy a fejlődésben megkésett tanulók differenciál képességfejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hogy ők is megszerezzék a továbblépéshez szükséges alapkompetenciákat, lefaragják hátrányaikat. Az ő esetükben fokozott jelentősége van a tevékenységen alapuló több érzékszerv bevonásával történő ismeretszerzésnek. Különösen igaz ez a legelvontabb tantárgy tanítására, a matematikára.

A MATANDA korongos abakusz egy ilyen eszköz. Egyszerre tevékenykedtet, és a piros-kék korongok értelemszerű forgatásával, láthatóvá tudjuk tenni a matematikai feladatokat. Az eszköz segítségével, az ismereteket rendszerbe helyezzük, így könnyen megértik az összefüggéseket, a tanultak felidézése pedig pontosabb lesz.

A fejlesztési folyamatban, különösen a kezdeti időszakban nagy jelentőséget tulajdonítunk a gondolkodási képességek fejlesztésének, amelyet leginkább az egyéni képességekhez igazítható változtatós, memória játékokkal érhetünk el. Játékos formában, a látás érzékszerv fokozott bevonásával tanítjuk a matematika alapjait.

2006 szeptemberében kísérletet indítottunk egy halmozottan hátrányos régióban, minden tekintetben hátrányokkal küzdő gyermekek körében. Kísérleti és kontroll csoportban mindkét minta 7-7 osztályból állt. A kontrollcsoportos kísérlet elő- és utómérése során, a DIFER Programcsomag elemi számolási készséget mérő tesztjét alkalmaztuk.

Kutatási kérdésünk az volt, hogy a MATANDA alkalmazása számottevő mértékben hozzájárul-e a számolási készség fejlődéséhez? Az elő- és utómérések eredményeinek összehasonlítása alapján elmondható, hogy az eszközt használó, kísérleti csoport számolási készségfejlődése számottevő. A hatásmérés jelentős: 0,85.

Kísérleteink bebizonyították, hogy a kompatibilis eszköz következetes használatával lényeges, pozitív irányú változások érhetőek el a számolási készség fejlődésében, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, és a tehetséges tanulók képességkibontakoztatásában.

A kísérlet 2007 szeptemberében második osztályban, 100-as számkörben folytatódott. A további kísérlet során a tanulók motiváltan, eredményesen használják az eszközt, könnyen megértik a feladatok algoritmusait és következtetéseket vonnak le, szabályokat fogalmaznak meg. Szokásukká vált, egy-egy feladat több megoldási lehetőségének keresése.

Az eddigi megfigyeléseink, tapasztalataink, és a részeredmények arra engednek következtetni, hogy a MATANDA korongos abakusz használatával második osztályban is hatékonyan fejleszthető a matematikai alapkompetencia.